Nazwa pełna

FUNDACJA NAUKOWA INSTYTUT BADAŃ STRUKTURALNYCH

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000249402

NIP

7010006634

REGON

140420239

Data rejestracji

20 stycznia 2006 r.

Adres siedziby

Irysowa 18C, 02-660 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem fundacji jest wspieranie rozwoju wiedzy z zakresu ekonomii, matematyki, metod informatycznych i ilościowych oraz nauk społecznych a także umiejętności ich praktycznego stosowania w formułowaniu i prowadzeniu polityki społeczno-gospodarczej na szczeblu lokalnym i regionalnym, krajowym i międzynarodowym, jak również wspieranie działań podnoszących innowacyjność i konkurencyjność gospodarki.

Otrzymana pomoc publiczna

2012 r.

3,3 mln zł

2010 r.

1,4 tys. zł

2007 r.

1,3 tys. zł

2007
2010
2012
1,3 tys. zł 1,4 tys. zł 3,3 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

7,4 mln zł

6,2 mln zł

2007 - 2013

2

3,7 mln zł

3,1 mln zł

Łącznie

3

11 mln zł

9,3 mln zł

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa samodzielnie prezes lub członek zarządu

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Zgromadzenie Fundatorów Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2006