Poprzednio

PRODEX-SYSTEM

Nazwa pełna

PCC PRODEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000024928

NIP

5221803295

REGON

012290187

Adres siedziby

Henryka Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

4 lipca 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeśli zarząd jest wieloosobowy - dwóch członków zarządu łącznie albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem lub pełnomocnikiem

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
 • Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Od 18 stycznia 2013 r.

  Wartość udziałów

  50 tys. zł

  Liczba udziałów

  1000

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Otrzymana pomoc publiczna

2006 r.

124,5 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 48930 SĄD REJONOWY DLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001