Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 2, obowiązujące od 19 września 2006 r.

Nazwa pełna

TOWARZYSTWO IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LEGNICY

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000249271

REGON

020324595

Data rejestracji

18 stycznia 2006 r.

Adres siedziby

Pomorska 54 / 17, 59-220 Legnica, Polska

Cel działania

1. Integracja i kształtowanie koleżeńskiej więzi, wzajemnej pomocy i międzypokoleniowej solidarności byłych i obecnych wychowanków, pedagogów i pracowników szkoły oraz utrzymywanie ich więzi ze szkołą. 2. Pielęgnowanie tradycji szkoły i wspieranie jej społecznej misji. 3. Rozwijanie aktywności społecznej i kulturalnej wychowanków szkoły w działalności na rzecz szkoły i rozwoju kultury ukraińskiej w Polsce. 4. Kształtowanie świadomości narodowej, patriotyzmu oraz innych wartości humanistycznych wśród młodzieży ukraińskiej w Polsce. 5. Wspieranie rozwoju szkolnictwa ukraińskiego w Polsce i integracji wychowanków tych szkół. 6. Działanie na rzecz wzajemnego szacunku, zrozumienia i przyjaźni między narodami ukraińskim i Polskim, krzewienie zasad tolerancji w życiu społecznym.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia i uchwały podpisuje w imieniu towarzystwa łącznie przewodniczący oraz sekretarz, a w sprawach majątkowych i finansowych przewodniczący i skarbnik lub upoważnieni przez nich inni członkowie zarządu.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY