Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 11 lutego 2010 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA NA RZECZ ROZPOWSZECHNIANIA I PROMOCJI TAŃCÓW HISTORYCZNYCH I KULTURY DWORSKIEJ ARDENTE SOLE

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000248771

REGON

351624734

Data rejestracji

11 stycznia 2006 r.

Adres siedziby

Al. Krasińskiego 20 / 9 A, 30-101 Kraków, Polska

Cel działania

Celem fundacji jest: upowszechnianie oraz stwarzanie warunków rozowoju baletu dworskiego "Ardente sole" realizującego program przedstawiający dawne tańce dworskie Polskie i europejskie w przekroju czasowym od średniowiecza do xix wieku.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składają: -prezes fundacji samodzielnie -dwaj pozostali członkowie zarządu łącznie

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI 5671 SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY