Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

6,4 mln zł

3 mln zł

2007 - 2013

2

14,3 mln zł

6 mln zł

Łącznie

4

20,6 mln zł

9 mln zł