Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE PRZYCHODNIA

KRS

0000248076

Adres siedziby

Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

28 grudnia 2005 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia oraz podpisywania i umów i zobowiązań w jego imieniu konieczne jest współdziałanie prezesa z drugim członkiem zarządu lub - jeżeli został on powołany - z dyrektorem generalnym. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa lub innego upoważnionego członka zarządu.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE