Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 21.03.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 02.03.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 22.02.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 23.02.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 30.03.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 28.02.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 08.03.2013

  01. 01. 2012r. - 31. 12. 2012r.

 • 17.04.2012

  01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 05.04.2011

  01. 01. 2010r. - 31. 12. 2010r.

 • 29.03.2010

  01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.

 • 26.03.2009

  01. 01. 2008r. - 31. 12. 2008r.

 • 27.03.2008

  01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 06.04.2007

  01. 01. 2006 - 31. 12. 2006

 • 18.04.2006

  01. 01. 2005 - 31. 12. 2005

 • 19.04.2005

  01. 01. 2004 - 31. 12. 2004

 • 08.04.2004

  1 styczeń 2003r. - 31 grudzień 2003r.

 • 09.05.2003

  01. 01. 2002r-31. 12. 2002r

 • 15.05.2002

  01. 01. 2001r-31. 12. 2001r

Wzmianki o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012r. - 31. 12. 2012r.

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010r. - 31. 12. 2010r.

 • 01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.

 • 01. 01. 2008r. - 31. 12. 2008r.

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 01. 01. 2006 - 31. 12. 2006

 • 01. 01. 2005 - 31. 12. 2005

 • 01. 01. 2004 - 31. 12. 2004

 • 1 styczeń 2003r. - 31 grudzień 2003r.

 • 01. 01. 2002r-31. 12. 2002r

 • 01. 01. 2001r-31. 12. 2001r

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012r. - 31. 12. 2012r.

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010r. - 31. 12. 2010r.

 • 01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.

 • 01. 01. 2008r. - 31. 12. 2008r.

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 01. 01. 2006 - 31. 12. 2006

 • 01. 01. 2005 - 31. 12. 2005

 • 01. 01. 2004 - 31. 12. 2004

 • 1 styczeń 2003r. - 31 grudzień 2003r.

 • 01. 01. 2002r-31. 12. 2002r

 • 01. 01. 2001r-31. 12. 2001r

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012r. - 31. 12. 2012r.

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010r. - 31. 12. 2010r.

 • 01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.

 • 01. 01. 2008r. - 31. 12. 2008r.

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 01. 01. 2006 - 31. 12. 2006

 • 01. 01. 2005 - 31. 12. 2005

 • 01. 01. 2004 - 31. 12. 2004

 • 1 styczeń 2003r. - 31 grudzień 2003r.

 • 01. 01. 2002r-31. 12. 2002r

 • 01. 01. 2001r-31. 12. 2001r

Emisje akcji
 • Nazwa serii

  E

  Liczba akcji w serii

  500000

 • Nazwa serii

  F

  Liczba akcji w serii

  500000

 • Nazwa serii

  A

  Liczba akcji w serii

  1000000

 • Nazwa serii

  B

  Liczba akcji w serii

  600000

 • Nazwa serii

  C

  Liczba akcji w serii

  1000000

 • Nazwa serii

  D

  Liczba akcji w serii

  500000

 • Nazwa serii

  G

  Liczba akcji w serii

  600000

 • Nazwa serii

  H

  Liczba akcji w serii

  700000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  I

  Liczba akcji w serii

  1000000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE