Nazwa pełna

AGRI VET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000247938

NIP

7792274767

REGON

300193165

Data rejestracji

28 grudnia 2005 r.

Adres siedziby

Marcelińska 92, 60-324 Poznań, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Status podatnika VAT

Czynny

Beneficjenci rzeczywiści
Dostęp do pełnych danych wymaga posiadania planu Rejestr.io Premium.

Aktywuj Rejestr.io Premium, aby przeglądać informacje o beneficjanetach rzeczywistych.

Dowiedz się więcej »

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego prawo reprezentowania spółki przysługuje prezesowi zarządu. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawnieni są: prezes zarządu samodzielnie, dwóch członków zarządu łącznie albo członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW