Poprzednio

CEMENTOWNIA NOWINY

Nazwa pełna

DYCKERHOFF POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000024753

NIP

6570081493

REGON

290622478

Adres siedziby

Zakładowa 3, 26-052 Nowiny, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

13 lipca 2001 r.

Kapitał zakładowy

70 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Spółka jest reprezentowana przez dwóch członków zarządu lub przez jednego członka zarządu łącznie z prokurentem lub dwóch prokurentów.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Decyzje UOKiK

28 października 2009 r.

DKK-77/2009

Kontrola koncentracji

4 lipca 2008 r.

DOK-4/2008

Porozumienia ograniczające konkurencję

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  70 mln zł

  Liczba udziałów

  140000

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
 • Od 5 grudnia 2008 r.

  PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 29 października 2021 r.

  PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 18 października 2022 r.

  PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

2,5 mln zł

2021 r.

2,5 mln zł

2020 r.

2,8 mln zł

2019 r.

682,1 tys. zł

2018 r.

3 mln zł

2017 r.

3,3 mln zł

2016 r.

2,1 mln zł

2015 r.

2,9 tys. zł

2007 r.

3,9 tys. zł

2007
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3,9 tys. zł 2,9 tys. zł 2,1 mln zł 3,3 mln zł 3 mln zł 682,1 tys. zł 2,8 mln zł 2,5 mln zł 2,5 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 3449 SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W KIELCACH

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001