Nazwa pełna

DEVELOPMENT SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000247364

NIP

8992553811

REGON

020188011

Adres siedziby

Gwiaździsta 66 / 10P., 53-413 Wrocław, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

16 grudnia 2005 r.

Kapitał zakładowy

485,3 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki jest uprawniony członek zarządu samodzielnie. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woili i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo też jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 15 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 2 października 2013 r.

  Wartość udziałów

  485,3 mln zł

  Liczba udziałów

  485270

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 17 wpisów historycznych
Inne dane

Adres www

WWW.SKYTOWER.PL

Adres e-mail

SKYTOWER@SKYTOWER.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2006