Dane aktualne

Nazwa pełna

FUNDACJA GROBU NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

28 grudnia 2005 r.

KRS

0000247304

REGON

015457481

Adres siedziby

Bora Komorowskiego 6 / 128, 03-984 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Działalność oświatowa I kulturalna w zakresie popularyzowania tradycji oręża polskiego I walk niepodległościowych. 2. Organizowanie imprez /spotkań, konkursów/ w szkołach, uczelniach, domach kultury, bibliotekach poświęconych tradycjom narodowym. 3. Wydawanie książek, broszur, folderów, opracowywanie scenariuszy filmowych, wystaw o tematyce historycznej I grobu nieznanego żołnierza. 4. Współpraca z placówkami naukowymi, historycznymi w kraju I poza jego granicami w zakresie szerzenia wiedzy o historii oręża polskiego I tradycji grobu nieznanego żołnierza. 5. Współpraca I współdziałanie ze środowiskiem architektów polskich w zakresie odbudowy pałacu saskiego I grobu nieznanego żołnierza w historycznym kształcie. 6. Organizowanie imprez patriotycznych przed grobem nieznanego żołnierza dla społeczeństwa, młodzieży, polonii. Czuwanie nad powagą grobu I jego otoczenia.

Zarząd Główny Fundacji Grobu Nieznanego Żołnierza Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu głównego reprezentuje fundację grobu nieznanego żołnierza na zewnątrz, zaciąga zobowiązania, rozporządza majątkiem, podpisuje dokumenty pod pieczątką fundacji.

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI 530 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY

7 aktualnych powiązań