FUNDACJA

Numer KRS

0000247304

Numer NIP

0

Numer REGON

15457481

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU GŁÓWNEGO REPREZENTUJE FUNDACJĘ GROBU NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA NA ZEWNĄTRZ, ZACIĄGA ZOBOWIĄZANIA, ROZPORZĄDZA MAJĄTKIEM, PODPISUJE DOKUMENTY POD PIECZĄTKĄ FUNDACJI.

ul. Bora Komorowskiego 6 / 128

03-984 Warszawa

Polska

ZARZĄD GŁÓWNY FUNDACJI GROBU NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA