Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 47, obowiązujące od 11 maja 2020 r.

Nazwa pełna

GERDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000246890

NIP

6751341621

REGON

120196154

Data rejestracji

12 grudnia 2005 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Sokołowska 49, Sokołów, 05-806 Komorów, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

60.8 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

Przedmiot pozostałej działalności
 • Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

 • Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

 • Produkcja zamków i zawiasów

 • Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych

 • Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Zakładanie stolarki budowlanej

 • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd jest wieloosobowy spółkę reprezentuje dwóch członków zarządu łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Wspólnicy
 • Od 12 grudnia 2005 r.

  Wartość udziałów

  56.2 mln zł

  Liczba udziałów

  561671

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2006