Nazwa pełna

GERDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000246890

NIP

6751341621

REGON

120196154

Data rejestracji

12 grudnia 2005 r.

Data ostatniej zmiany

5 września 2019 r.

Adres siedziby

Sokołowska 49, Sokołów, 05-806 Komorów, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

26.3 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu I dodatkowego wyposażenia hydraulicznego I grzejnego

Przedmiot pozostałej działalności
 • Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych I wyposażenia sanitarnego

 • Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb I szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

 • Produkcja zamków I zawiasów

 • Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych

 • Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Zakładanie stolarki budowlanej

 • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Działalność w zakresie inżynierii I związane z nią doradztwo techniczne

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd jest wieloosobowy spółkę reprezentuje dwóch członków zarządu łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Wspólnicy
 • Od 12 grudnia 2005 r.

  229913 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.991.300 ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 12 grudnia 2005 r.

  33.059 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.305.900,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2006