Dane aktualne

Nazwa pełna

GERDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

12 grudnia 2005 r.

KRS

0000246890

NIP

6751341621

REGON

120196154

Kapitał zakładowy

26.3 mln zł

Adres siedziby

Sokołowska 49, Sokołów, 05-806 Komorów, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu I dodatkowego wyposażenia hydraulicznego I grzejnego

Przedmiot pozostałej działalności
  • Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych I wyposażenia sanitarnego

  • Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb I szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  • Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

  • Produkcja zamków I zawiasów

  • Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych

  • Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Zakładanie stolarki budowlanej

  • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

  • Działalność w zakresie inżynierii I związane z nią doradztwo techniczne

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd jest wieloosobowy spółkę reprezentuje dwóch członków zarządu łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Wspólnicy
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2006

Ta organizacja ma jeszcze 17 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »