Nazwa pełna

GERDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000246890

NIP

6751341621

REGON

120196154

Adres siedziby

Sokołowska 49, Sokołów, 05-806 Komorów, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu I dodatkowego wyposażenia hydraulicznego I grzejnego

Przedmiot pozostałej działalności
 • Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych I wyposażenia sanitarnego

 • Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb I szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

 • Produkcja zamków I zawiasów

 • Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych

 • Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Zakładanie stolarki budowlanej

 • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Działalność w zakresie inżynierii I związane z nią doradztwo techniczne

Kapitał

Wysokość kapitału zakładowego

26.3 mln zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd jest wieloosobowy spółkę reprezentuje dwóch członków zarządu łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Wspólnicy
Wzmianki o złożonych dokumentach
Umowy i statuty
 • Dnia 15 listopada 2013 roku, akt notarialny repertorium a numer 7835/2013, przed notariuszem dariuszem wierzchuckim, kancelaria notarialna w warszawie przy ulicy zimnej 2 m. 23 - uchylenie dotychczasowego tekstu umowy I uchwalenie nowego.

 • 10. 07. 2012 r. , akt notarialny, nr rep. 5670/2012 , notariusz dariusz wierzchucki, kancelaria notarialna w warszawie , ul. Zimna 2/23- zmiana § 2 ust. 3 umowy

 • 29. 10. 2007 r. , kancelaria notarialna katarzyna gruszczyńska, wojciech gruszczyński, ul. Karmelicka 68 w krakowie, notariusz katarzyna gruszczyńska rep. A nr 19794/2007 ( sprostowany aktem notarialnym z dnia 31 października 2007r. , akt notarialny rep. A nr 20179 sporządzonym przez notariusza katarzynę gruszczyńską ) zmieniono § 6 umowy spółki.

 • 29 października 2007r. , kancelaria notarialna katarzyna gruszczyńska, wojciech gruszczyński, ul. Karmelicka 68 w krakowie, notariusz katarzyna gruszczyńska rep. A nr 19794/2007 ( sprostowany aktem notarialnym z dnia 31 października 2007r. , akt notarialny rep. A nr 20179 sporządzonym przez notariusza katarzynę gruszczyńską ) zmiana §7, zmieniono numer porządkowy dotychczasowego § 7 na § 8 uchylono dotychczasowy §8,9 I 10 wprowadzono nowy § 9 zmieniono numer porządkowy dotychczasowego § 11 na § 10 wprowadzono nowy § 11 zmiana § 13 wprowadzono nowy § 14 dotychczasowe § 14,15 I 16 otrzymały odpowiedznio numery 15,16,17 wprowadzono nowy §18 ust. 2, 19, 20, I 21

 • 21. 09. 2006 roku, rep. A nr 14387/2006, notariusz wojciech gruszczyński, kancelaria notarialna w krakowie, zmieniono § 4, dodano: § 10 ust. 3, § 10 ust. 4.

 • 28 kwietnia 2006r. Kancelaria notarialna w krakowie,asesor notarialny anna paszkiewicz zastępca notariusz katarzyny gruszczyńskiej,repertorium a nr 7306/2006 - zmienione paragrafy ; §4 pkt. 1,§4 pkt. 2,§2 pkt. 1 oraz §2 pkt. 2

 • 25. 11. 2005r. Kancelaria notarialna w krakowie,notariusz katarzyna gruszczyńska,repertorium a nr 16752/2005 - umowa spółki 02. 12. 205r. Kancelaria notarialna w krakowie,notariusz katarzyna gruszczyńska,repertorium a nr 17266/2005 - sprostowano §4 ust. 1

Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 06.07.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 04.07.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 11.07.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 13.07.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 28.10.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 15.07.2013

  01. 01. 2012-31. 12. 2012

 • 15.07.2013

  01. 01. 2011-31. 12. 2011

 • 24.09.2010

  01. 01. 2009-31. 12. 2009

 • 14.07.2009

  01. 01. 2008-31. 12. 2008

 • 16.07.2008

  01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.

 • 30.07.2007

  12. 12. 2005-31. 12. 2006

Wzmianki o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012-31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011-31. 12. 2011

 • 01. 01. 2009-31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008-31. 12. 2008

 • 01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.

 • 12. 12. 2005-31. 12. 2006

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012-31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011-31. 12. 2011

 • 01. 01. 2009-31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008-31. 12. 2008

 • 01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.

 • 12. 12. 2005-31. 12. 2006

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012-31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011-31. 12. 2011

 • 01. 01. 2009-31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008-31. 12. 2008

 • 01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.

 • 12. 12. 2005-31. 12. 2006

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2006

Połączenie / podział / przekształcenie
 • Okoliczności

  Przejęcie innej spółki

  Połączenia gerda polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w krakowie(spółka przejmująca)z gerda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w warszawie(spółka przejmowana)przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na przejmującą za udziały spółki przejmującej zgodnie z art. 492 §1 pkt 1 ksh. Połączenie uproszczone-udziałowcami osoby fizyczne,czterech udziałowców-zgodnie z art. 516 §7 ksh. Uchwała o połączeniu podjęta 28 kwietnia 2006r,zgromadzenie wspólników gerda polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  Podmioty przejęte

{{ fieldValue.v }}