Nazwa pełna

"SŁOWO NIEZALEŻNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000246403

NIP

5252351210

REGON

140377118

Data rejestracji

5 grudnia 2005 r.

Data ostatniej zmiany

26 września 2019 r.

Adres siedziby

Filtrowa 63 / 43, 02-056 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

247 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) I podobna działalność

Przedmiot pozostałej działalności
  • Wydawanie książek I periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania

  • Działalność związana z filmami, nagraniami wideo I programami telewizyjnymi

  • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych I muzycznych

  • Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych I abonamentowych

  • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji

  • Reklama

  • Działalność fotograficzna

  • Artystyczna I literacka działalność twórcza

  • Pozostała działalność rozrywkowa I rekreacyjna

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Spółkę może reprezentować każdy członek zarządu samodzielnie

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2006