Poprzednio

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W BIAŁYMSTOKU

Nazwa pełna

PODLASKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA NOVA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000246383

NIP

5420200091

REGON

000617918

Adres siedziby

Bohaterów Monte Cassino 8, 15-873 Białystok, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

5 grudnia 2005 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

44,6 mln zł

Kapitał wpłacony

44,6 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Współdziałanie prezesa zarządu i członka zarządu lub dwóch członków zarządu. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy - prezes zarządu

Zobacz jeszcze 15 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
  • Całość akcji spółki

    TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 28 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

10,1 mln zł

2022 r.

18,9 mln zł

2021 r.

26,9 mln zł

2020 r.

27,3 mln zł

2019 r.

14,7 mln zł

2018 r.

12,1 mln zł

2017 r.

11,4 mln zł

2016 r.

2,5 mln zł

2015 r.

2,8 mln zł

2014 r.

3 mln zł

2013 r.

3,4 mln zł

2012 r.

4 mln zł

2011 r.

4,9 mln zł

2010 r.

5,2 mln zł

2009 r.

5,4 mln zł

2008 r.

5,7 mln zł

2007 r.

5,9 mln zł

2006 r.

6,2 mln zł

2005 r.

6,1 mln zł

2004 r.

5,7 mln zł

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
5,7 mln zł 6,1 mln zł 6,2 mln zł 5,9 mln zł 5,7 mln zł 5,4 mln zł 5,2 mln zł 4,9 mln zł 4 mln zł 3,4 mln zł 3 mln zł 2,8 mln zł 2,5 mln zł 11,4 mln zł 12,1 mln zł 14,7 mln zł 27,3 mln zł 26,9 mln zł 18,9 mln zł 10,1 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.PKSNOVA.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017