Nazwa pełna

TEAMTECHNIK PRODUCTION TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000246200

NIP

6792864238

REGON

120115670

Data rejestracji

1 grudnia 2005 r.

Adres siedziby

Za Górą 23, 32-050 Skawina, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

1 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki: a/ w przypadku zarządu jednoosobowego taki członek zarządu uprawniony jest do samodzielnej reprezentacji b/ przy powołaniu więcej niż jednego członka zarządu: i. W odniesieniu do umów handlowych zawieranych przez spółkę z jej klientami, których wartość nie przekracza kwoty 500. 000,00 eur (lub równowartości tej kwoty wyrażonej w innej walucie, zgodnie z średnim kursem wymiany europejskiego banku centralnego z daty transakcji lub pierwszej dostępnej daty przed taką datą) uprawniony jest każdy z członków zarządu działający samodzielnie; Ii. W odniesieniu do umów handlowych zawieranych przez spółkę z jej klientami, których wartość przekracza kwotę 500. 000,00 eur (lub równowartości tej kwoty wyrażonej w innej walucie, zgodnie z średnim kursem wymiany europejskiego banku centralnego z daty transakcji lub pierwszej dostępnej daty przed taką datą) uprawnionych jest dwóch członków zarządu działający łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem (jeśli nie został powołany wiceprezes zarządu ds. Finansowych) albo wiceprezes zarządu ds. Finansowych działający łącznie wraz z innym członkiem zarządu (jeżeli został powołany wiceprezes zarządu ds. Finansowych); Iii. W odniesieniu do czynności innych niż wymienione w punkcie i) oraz ii) powyżej, jeśli nie został powołany wiceprezes zarządu ds. Finansowych, [1] w zakresie czynności, których wartość nie przekracza 300. 000,00 eur (lub równowartości tej kwoty wyrażonej w innej walucie, zgodnie z średnim kursem wymiany europejskiego banku centralnego z daty transakcji lub pierwszej dostępnej daty przed taką datą) uprawniony jest każdy z członków zarządu działający samodzielnie, a [2] w pozostałym zakresie uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem; Cd. W umowie spółki § 15

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2006