Nazwa pełna

FRECH TOOLS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000246166

NIP

8821994566

REGON

020175445

Adres siedziby

Księdza Jerzego Popiełuszki 1, 58-260 Bielawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

30 listopada 2005 r.

Kapitał zakładowy

2,2 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu jest umocowany do samodzielnej reprezentacji spółki

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
 • Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  2,2 mln zł

  Liczba udziałów

  2230

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

27,2 tys. zł

2020 r.

12 mln zł

2018 r.

34,4 tys. zł

2017 r.

10,6 tys. zł

2016 r.

43,9 tys. zł

2016
2017
2018
2020
2023
43,9 tys. zł 10,6 tys. zł 34,4 tys. zł 12 mln zł 27,2 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

20,9 mln zł

11,7 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2006