Nazwa pełna

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W KONINIE SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000245491

NIP

6650001289

REGON

000617462

Adres siedziby

Zakładowa 4, 62-510 Konin, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

23 listopada 2005 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

10 mln zł

Kapitał wpłacony

10 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
  • Całość akcji spółki

    TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

471,2 tys. zł

2021 r.

12,5 mln zł

2020 r.

7,4 mln zł

2019 r.

6,8 mln zł

2018 r.

6,1 mln zł

2017 r.

5,8 mln zł

2016 r.

5,6 mln zł

2015 r.

6,4 mln zł

2014 r.

6,8 mln zł

2013 r.

6,8 mln zł

2012 r.

7,3 mln zł

2011 r.

6,7 mln zł

2010 r.

6,1 mln zł

2009 r.

5,6 mln zł

2008 r.

5,4 mln zł

2007 r.

5,8 mln zł

2006 r.

5,4 mln zł

2005 r.

5,2 mln zł

2004 r.

4,8 mln zł

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4,8 mln zł 5,2 mln zł 5,4 mln zł 5,8 mln zł 5,4 mln zł 5,6 mln zł 6,1 mln zł 6,7 mln zł 7,3 mln zł 6,8 mln zł 6,8 mln zł 6,4 mln zł 5,6 mln zł 5,8 mln zł 6,1 mln zł 6,8 mln zł 7,4 mln zł 12,5 mln zł 471,2 tys. zł
Inne dane

Adres www

WWW.PKSKONIN.PL

Adres e-mail

SEKRETARIAT@PKSKONIN.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2006