Poprzednio

DALKIA SOPOT

Nazwa pełna

ORCHIS ENERGIA SOPOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000024536

NIP

5851367068

REGON

192058217

Adres siedziby

Juliusza Słowackiego 159B, 80-298 Gdańsk, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

11 lipca 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

4,7 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku powołania zarządu wieloosobowego spółkę reprezentują dwaj członkowie zarządu łącznie lub członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

22 grudnia 2006 r.

RGD-33/2006

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Adres www

WWW.ORCHIS.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 14809 SĄD REJONOWY W GDAŃSKU XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001