Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

3

11,7 mln zł

7,1 mln zł

2007 - 2013

1

396,5 tys. zł

235,9 tys. zł

Łącznie

4

12,1 mln zł

7,3 mln zł