Nazwa pełna

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000024375

NIP

7260019767

REGON

470797081

Adres siedziby

Tokarzewskiego 2, 91-842 Łódź, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

27 lipca 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

7,5 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważniony jest: a) prezes zarządu lub dwóch prokurentów łącznie - w przypadku zarządu jednoosobowego, b) prezes zarządu lub dwóch członków zarządu łącznie lub członek zarządu łącznie z prokurentem - w przypadku zarządu wieloosobowego.

Zobacz jeszcze 17 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

6 czerwca 2012 r.

RŁO-31/2012

Ochrona zbiorowych interesów konsumentów

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  7,5 mln zł

  Liczba udziałów

  1000

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 30 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

55 mln zł

2018 r.

19,8 tys. zł

2015 r.

86,4 tys. zł

2014 r.

720,6 tys. zł

2013 r.

435,1 zł

2012 r.

95,9 tys. zł

2011 r.

51,6 tys. zł

2007 r.

513,1 tys. zł

2006 r.

3,9 tys. zł

2006
2007
2011
2012
2013
2014
2015
2018
2021
3,9 tys. zł 513,1 tys. zł 51,6 tys. zł 95,9 tys. zł 435,1 zł 720,6 tys. zł 86,4 tys. zł 19,8 tys. zł 55 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 4755 SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001