Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 10.07.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 09.07.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 25.09.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 27.12.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 06.07.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 12.08.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 21.05.2014

  Od 01. 01. 2012 do 31. 12. 2012

 • 10.07.2012

  01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 10.07.2012

  01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 12.07.2010

  01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 09.06.2009

  01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 21.07.2008

  01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 17.09.2007

  01. 01. 2006 - 31. 12. 2006

 • 07.06.2005

  19. 10. 2005-31. 12. 2005

Wzmianki o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • Od 01. 01. 2012 do 31. 12. 2012

 • 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 01. 01. 2006 - 31. 12. 2006

 • 19. 10. 2005-31. 12. 2005

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • Od 01. 01. 2012 do 31. 12. 2012

 • 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 01. 01. 2006 - 31. 12. 2006

 • 19. 10. 2005-31. 12. 2005