Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 26, obowiązujące od 17 grudnia 2019 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA POLSKI INSTYTUT DYREKTORÓW

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000241704

NIP

5252345675

REGON

140259821

Data rejestracji

21 września 2005 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, Polska

Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • Od

  2018-01-01

  Do

  2020-01-01

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność wydawnicza pozostała

 • Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli składają w imieniu fundacji łącznie prezes i członek zarządu albo dwaj członkowie zarządu. W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu fundacji składa prezes zarządu.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Rada Fundatorów Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2005