Nazwa pełna

FUNDACJA POLSKI INSTYTUT DYREKTORÓW

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000241704

NIP

5252345675

REGON

140259821

Data rejestracji

21 września 2005 r.

Adres siedziby

Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, Polska

Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
  • Od

    01.01.2018

    Do

    01.01.2020

Cel działania

Celem fundacji jest rozwój ładu korporacyjnego oraz podwyższanie jego standardów. Przez ład korporacyjny należy rozumieć zespół zasad dotyczących funkcjonowania spółek kapitałowych, w tym odnoszących się do ich ustroju, reguł powoływania i funkcjonowania organów, kompetencji organów oraz ich wzajemnych relacji, uprawnień akcjonariuszy i ich stosunków ze spółką (zasady dobrych praktyk).

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli składają w imieniu fundacji łącznie prezes i członek zarządu albo dwaj członkowie zarządu. W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu fundacji składa prezes zarządu.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Rada Fundatorów Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2005