FUNDACJA

Numer KRS

0000241704

Numer NIP

5252345675

Numer REGON

140259821

Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Data zawieszenia działalności

Sposób reprezentacji

OŚWIADCZENIA WOLI SKŁADAJĄ W IMIENIU FUNDACJI ŁĄCZNIE PREZES I CZŁONEK ZARZĄDU ALBO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA PREZES ZARZĄDU.

ul. Emilii Plater 53

00-113 Warszawa

Polska

ZARZĄD
Organ nadzoru
Działalność według PKD
  • 74, 14, A, DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I
  • ZARZĄDZANIA
  • 22, 15, Z, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA POZOSTAŁA
  • 74, 87, B, DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
  • 80, 42, B, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
  • 93, 05, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA