Nazwa pełna

FUNDACJA POLSKI INSTYTUT DYREKTORÓW

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000241704

NIP

5252345675

REGON

140259821

Data rejestracji

21 września 2005 r.

Adres siedziby

Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, Polska

Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
  • Od

    2018-01-01

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność wydawnicza pozostała

  • Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Kształcenie ustawiczne dorosłych I pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane

  • Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli składają w imieniu fundacji łącznie prezes I członek zarządu albo dwaj członkowie zarządu. W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu fundacji składa prezes zarządu.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Rada Fundatorów Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2005