Nazwa pełna

FUNDACJA POLSKI INSTYTUT DYREKTORÓW

KRS

0000241704

NIP

5252345675

REGON

140259821

Adres siedziby

Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124 Warszawa, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

21 września 2005 r.

Zatrudnienie

Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
  • Od

    01.01.2018

    Do

    01.01.2020

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli składają w imieniu fundacji łącznie prezes i członek zarządu albo dwaj członkowie zarządu. W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu fundacji składa prezes zarządu.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Fundatorów Organ nadzoru
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2005