Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

1,2 mln zł

1 mln zł

2007 - 2013

2

5,4 mln zł

2,7 mln zł

Łącznie

3

6,6 mln zł

3,8 mln zł