Nazwa pełna

BSH SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000023973

NIP

5240104641

REGON

012604823

Adres siedziby

Al. Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

9 lipca 2001 r.

Kapitał zakładowy

300 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego uprawnionym do reprezentowania spółki jest członek zarządu jednoosobowego, a w przypadku zarządu wieloosobowego uprawnieni do reprezentowania są: dwaj członkowie zarządu działający łącznie lub członek zarządu wraz z prokurentem działający łącznie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Decyzje UOKiK

19 czerwca 2023 r.

DZP-26/2023

Zatory Płatnicze

11 marca 2013 r.

DKK-42/2013

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
 • CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI BSH HAUSGERATE GMBH BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM BSH SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO SP. Z O. O.

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  300 mln zł

  Liczba udziałów

  75000

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Prokurenci
 • Od 29 lipca 2016 r.

  PROKURA ŁĄCZNA - WRAZ Z INNYM PROKURENTEM

 • Od 17 lipca 2020 r.

  PROKURA ŁĄCZNA - WRAZ Z INNYM PROKURENTEM

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

38 mln zł

2021 r.

36,7 mln zł

2020 r.

3,1 mln zł

2019 r.

22,1 mln zł

2018 r.

17,6 mln zł

2017 r.

1,6 mln zł

2016 r.

7,7 mln zł

2015 r.

4,7 mln zł

2014 r.

2,5 mln zł

2013 r.

13 mln zł

2012 r.

10,1 mln zł

2011 r.

28,7 mln zł

2010 r.

33,9 mln zł

2009 r.

17,9 mln zł

2008 r.

21,5 mln zł

2007 r.

25,9 mln zł

2006 r.

10,8 mln zł

2005 r.

1,9 mln zł

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,9 mln zł 10,8 mln zł 25,9 mln zł 21,5 mln zł 17,9 mln zł 33,9 mln zł 28,7 mln zł 10,1 mln zł 13 mln zł 2,5 mln zł 4,7 mln zł 7,7 mln zł 1,6 mln zł 17,6 mln zł 22,1 mln zł 3,1 mln zł 36,7 mln zł 38 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

1,2 mln zł

1 mln zł

2007 - 2013

2

5,4 mln zł

2,7 mln zł

Łącznie

3

6,6 mln zł

3,8 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 34063 SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY- REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001