Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 21, obowiązujące od 10 lipca 2019 r.

Nazwa pełna

SPOŁECZNY INSTYTUT FILMOWY

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000239229

NIP

5213353736

Data rejestracji

9 sierpnia 2005 r.

Status płatnika VAT

Niezarejestrowany

Adres siedziby

Przanowskiego 4 / 44, 01-457 Warszawa, Polska

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Produkcja filmów i nagrań wideo

 • Rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo

 • Projekcja filmów

 • Działalność radiowa i telewizyjna

 • Reprodukcja nagrań dźwiękowych

 • Reprodukcja nagrań wideo

 • Reprodukcja komputerowych nośników informacji

 • Artystyczna i literacka działalność twórcza, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Działalność domów i ośrodków kultury

 • Działalność obiektów kulturalnych

 • Działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie kulturoznawstwa i sztuk pięknych

 • Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie psychologii, socjologii i pedagogiki

 • Badabnie rynku i opinii publicznej

 • Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych i społecznych.

 • Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Reklama

 • Działalność związana z organizacją targów i wystaw.

 • Pozostała działalność komercyjna, gdzie indzie niesklasyfikowana

 • Przetwarzanie danych

 • Działalność związana z bazami danych

 • Pozostała działalność związana z informatyką.

 • Wydawanie książek

 • Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych

 • Działalność wydawnicza pozostała

 • Sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych.

 • Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu jednoosobowo.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE