Stan od 5 sierpnia 2005 r.

Nazwa pełna

NIEZALEŻNE TOWARZYSTWO WĘDKARSKIE " ZŁOTY LIN" W WISZNI MAŁEJ

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000239227

Adres siedziby

Sportowa, 55-114 Wisznia Mała, Polska

Cel działania

1. Pozyskiwanie terenów wędkarskich I prowadzenie gospodarki rybacko- wędkarskiej 2. Stwarzanie członkom towarzystwa dogodnych warunków wędkowania 3. Ochrona łowisk I zwalczanie kłusownictwa.

Zarząd Towarzystwa Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dla ważności pism dotyczących spraw I obowiązkówe majątkowych towarzystwa, w tym udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy prezesa lub w jego zastępstwie skarbnika oraz sekretarza towarzystwa.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Wzmianki o złożonych dokumentach
Umowy i statuty
  • 6 marzec 2005

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

{{ fieldValue.v }}