Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE EMITENTÓW GIEŁDOWYCH

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000023912

NIP

5251564435

REGON

630189656

Data rejestracji

28 czerwca 2001 r.

Adres siedziby

Nowy Świat 35 / 5A, 00-029 Warszawa, Polska

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

95,7 tys. zł

Zarząd Stowarzyszenia Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenie woli w sprawach majątkowych składają w imieniu stowarzyszenia prezes zarządu samodzielnie albo dwaj wiceprezesi zarządu działający łącznie. Oświadczenie woli w innych sprawach może składać każdy członek zarządu działający samodzielnie.

Zobacz jeszcze 21 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 24 wpisy historyczne
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST 2811 SĄD OKRĘGOWY W W-WIE VII WYDZ. CYWILNY I REJESTROWY AL. SOLIDARNOŚCI 127 W-WA

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2007