Poprzednio

RZESZOWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "RES-DROB"

Nazwa pełna

RZESZOWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE "RES-DROB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI

KRS

0000238418

NIP

5170133731

REGON

180049110

Adres siedziby

M.konopnickiej 18, 35-211 Rzeszów, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

22 lipca 2005 r.

Kapitał zakładowy

7,1 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jednoosobowo - prezes zarządu - dwuosobowo - dwoch członków zarządu lub członek zarządu z prokurentem łącznie.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Decyzje UOKiK

4 lipca 2023 r.

DZP-33/2023

Zatory Płatnicze

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
  • Od 22 lipca 2005 r.

    141 000 udziały po 50,00 zł każy o łącznej wartości 7.050.000,00 zł

    Posiada całość akcji spółki

    TAK

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

7,5 mln zł

2020 r.

31,8 mln zł

2017 r.

49,3 tys. zł

2016 r.

183,5 tys. zł

2015 r.

479,4 tys. zł

2014 r.

103,6 tys. zł

2013 r.

149 tys. zł

2012 r.

79,9 tys. zł

2011 r.

17 tys. zł

2006 r.

903,7 zł

2006
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2020
2021
903,7 zł 17 tys. zł 79,9 tys. zł 149 tys. zł 103,6 tys. zł 479,4 tys. zł 183,5 tys. zł 49,3 tys. zł 31,8 mln zł 7,5 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2005