Dane aktualne

Nazwa pełna

LUDOWY KLUB SPORTOWY START BRZEZIE

Forma prawna

ZWIĄZEK SPORTOWY

Data rejestracji

14 lipca 2005 r.

KRS

0000237852

NIP

6831752817

REGON

351586956

Adres siedziby

232, 32-014 Brzezie, Polska

Cel działania

Celem działalności klubu jest popularyzacja, rozwój zainteresowań I stałe podnoszenie poziomu sportowego wśród dzieci, młodzieży I dorosłych, stworzenia warunków do uprawiania sportu oraz wychowanie przez kulturę fizyczną.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Przy składaniu w imieniu klubu oświadczeń w zakresie jego praw I obowiązków majątkowych niezbędne jest współdziałanie dwóch członków zarządu. Składającym oświadczenie powinien być: prezes lub wiceprezes, sekretarz lub skarbnik.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ KULTURY FIZYCZNEJ I ZWIĄZKÓW SPORTOWYCH POZ. NR 272 SĄD REJONOWY W KRAKOWIE

Ta organizacja ma jeszcze 16 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »