Dane aktualne

Nazwa pełna

SOLARIS BUS & COACH SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

1 lipca 2005 r.

KRS

0000236619

NIP

5240015630

REGON

010498995

Kapitał zakładowy

148.7 mln zł

Kapitał docelowy

36.4 mln zł

Kapitał wpłacony

148.7 mln zł

Adres siedziby

Obornicka 46, Bolechowo, 62-005 Owińska, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Produkcja autobusów

Przedmiot pozostałej działalności
  • Produkcja pozostałych części I akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli

  • Konserwacja I naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

  • Sprzedaż hurtowa I detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

  • Sprzedaż hurtowa części I akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

  • Sprzedaż detaliczna części I akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

  • Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego

  • Naprawa I konserwacja pozostałego sprzętu transportowego

  • Opieka dzienna nad dziećmi

  • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych I technicznych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu uprawniony jest do samodzielnej reprezentacji spółki. Pozostali członkowie zarządu są uprawnieni do reprezentacji spółki łącznie z innym członkiem zarządu lub prokurentem.

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2005

Ta organizacja ma jeszcze 21 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »