Sprawozdanie za rok 2020 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2019 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2018 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2017 zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 30.06.2022

  Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • 07.07.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • 15.07.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 28.06.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 06.07.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 14.07.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 13.05.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 03.07.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 03.07.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 05.07.2013

  01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 06.07.2012

  01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01.07.2011

  01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 05.07.2010

  01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 03.07.2009

  01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 11.07.2008

  01. 01. 2007- 31. 12. 2007

 • 11.07.2007

  01. 01. 2006r. -31. 12. 2006r.

 • 12.06.2006

  01. 01. 2005 r. - 31. 12. 2005 r.

 • 26.10.2005

  01. 01. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.

 • 27.06.2005

  01. 01. 2004 - 31. 12. 2004

 • 14.06.2004

  01. 01. 2003 r. - 31. 12. 2003 r.

 • 17.06.2003

  01. 01. 2002r. - 31. 12. 2002r.

 • 09.04.2002

  01. 01. 2001 - 31. 12. 2001

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 01. 01. 2007- 31. 12. 2007

 • 01. 01. 2006r. -31. 12. 2006r.

 • 01. 01. 2005 r. - 31. 12. 2005 r.

 • 01. 01. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.

 • 01. 01. 2004 - 31. 12. 2004

 • 01. 01. 2003 r. - 31. 12. 2003 r.

 • 01. 01. 2002r. - 31. 12. 2002r.

 • 01. 01. 2001 - 31. 12. 2001

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 01. 01. 2007- 31. 12. 2007

 • 01. 01. 2006r. -31. 12. 2006r.

 • 01. 01. 2005 r. - 31. 12. 2005 r.

 • 01. 01. 2004 - 31. 12. 2004

 • 01. 01. 2003 r. - 31. 12. 2003 r.

 • 01. 01. 2002r. - 31. 12. 2002r.

 • 01. 01. 2001 - 31. 12. 2001

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 01. 01. 2007- 31. 12. 2007

 • 01. 01. 2006r. -31. 12. 2006r.

 • 01. 01. 2005 r. - 31. 12. 2005 r.

 • 01. 01. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.

 • 01. 01. 2003 r. - 31. 12. 2003 r.

 • 01. 01. 2002r. - 31. 12. 2002r.

 • 01. 01. 2001 - 31. 12. 2001

Wzmianki o sprawozdaniach grupy kapitałowej
 • 30.06.2022

  Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • 07.07.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • 08.07.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 28.06.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 10.07.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 14.07.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 03.07.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 03.07.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 05.07.2013

  01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 06.07.2012

  01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01.07.2011

  01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 05.07.2010

  01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 10.09.2009

  01. 012008 - 31. 12. 2008

 • 05.09.2008

  01. 01. 2007r. -31. 12. 2007r.

 • 29.08.2007

  01. 01. 2006 - 31. 12. 2006

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 012008 - 31. 12. 2008

 • 01. 01. 2007r. -31. 12. 2007r.

 • 01. 01. 2006 - 31. 12. 2006

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 012008 - 31. 12. 2008

 • 01. 01. 2007r. -31. 12. 2007r.

 • 01. 01. 2006 - 31. 12. 2006

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 012008 - 31. 12. 2008

 • 01. 01. 2007r. -31. 12. 2007r.

 • 01. 01. 2006 - 31. 12. 2006

Emisje akcji
 • Nazwa serii

  AKCJE I EMISJI

  Liczba akcji w serii

  250

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  AKCJE II EMISJI

  Liczba akcji w serii

  21625

  Uprzywilejowanie

  4.538-AKCJE UPRZYWILEOWANE CO DO PODZIAŁU MAJATKU SPÓŁKI W RAZIE JEJ LIKWIDACJI

 • Nazwa serii

  AKCJE III EMISJI

  Liczba akcji w serii

  127825

  Uprzywilejowanie

  90798 AKCJE UPRZYWILEJOWANE CO DO PODZIAŁU MAJĄTKU SPÓŁKI W RAZIE JEJ LIKWIDACJI

 • Nazwa serii

  AKCJE IV EMISJI

  Liczba akcji w serii

  19706

  Uprzywilejowanie

  1562 UPRZYWILEJOWANE CO DO PODZIAŁU MAJĄTKU SPÓŁKI W RAZIE JEJ LIKWIDACJI

 • Nazwa serii

  AKCJE V SERI

  Liczba akcji w serii

  16070

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  AKCJE VI EMISJI

  Liczba akcji w serii

  41087

  Uprzywilejowanie

  20.067 AKCJE UPRZYWILEJOWANE CO DO PODZIAŁU MAJĄTKU SPÓŁKI W RAZIE JEJ LIKWIDACJI

 • Nazwa serii

  AKCJE VII EMISJI

  Liczba akcji w serii

  121137

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  AKCJE VIII EMISJI

  Liczba akcji w serii

  67228

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  AKCJE IX EMISJI

  Liczba akcji w serii

  93226

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  X

  Liczba akcji w serii

  330000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  AKCJE XI EMISJI

  Liczba akcji w serii

  52060

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  AKEJE XII EMISJI

  Liczba akcji w serii

  50000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  XIII EMISJA

  Liczba akcji w serii

  312498

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  AKCJE XIV EMISJI

  Liczba akcji w serii

  117981

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Wartość udziałów objętych za aport
 • 19 662 000,00 ZŁ

 • 1 300 000,00 ZŁ

 • 16 431 068,00 ZŁ