STOWARZYSZENIE

Numer KRS

0000236374

Numer NIP

9730826361

Numer REGON

80025880

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Sposób reprezentacji

1.DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ WOLI,PISM I DOKUMENTÓW W PRZEDMIOCIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH WYMAGANE SĄ PODPISY DWÓCH OSÓB:PREZESA I SKARBNIKA STOWARZYSZENIA. 2.DLA WAŻNOŚCI INNYCH DOKUMENTÓW WYMAGANE SĄ DWA PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU STOWARZYSZENIA.