Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 23, obowiązujące od 15 lipca 2019 r.

Nazwa pełna

EKO ALU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000236373

NIP

7772874464

REGON

300074822

Data rejestracji

20 czerwca 2005 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Lutycka 101, 60-478 Poznań, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

100 tys. zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Produkcja aluminium hutniczego

 • Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium

 • Odlewnictwo metali lekkich

 • Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

 • Produkcja wyrobów formowanych na zimno

 • Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

 • Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; Metalurgia proszków

 • Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

 • Obróbka mechaniczna elementów metalowych

 • Produkcja pojemników metalowych

 • Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

 • Produkcja opakowań z metali

 • Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn

 • Produkcja złączy i śrub

 • Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

 • Zbieranie odpadów niebezpiecznych

 • Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

 • Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych

 • Demontaż wyrobów zużytych

 • Odzysk surowców z materiałów segregowanych

 • Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

 • Przygotowanie terenu pod budowę

 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

 • Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 • Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 • Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych

 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych

 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

 • Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego

 • Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

 • Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

 • Sprzedaż hurtowa obrabiarek

 • Sprzedaż hurtowa mebli biurowych

 • Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych

 • Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

 • Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

 • Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

 • Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Transport drogowy towarów

 • Działalność usługowa związana z przeprowadzkami

 • Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

 • Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

 • Leasing finansowy

 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

 • Roboty związane z budową mostów i tuneli

 • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 • Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Badanie rynku i opinii publicznej

 • Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Nauka języków obcych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarząd jednoosobowy - reprezentacja jednoosobowa

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Wspólnicy
 • Od 20 czerwca 2005 r.

  Wartość udziałów

  50 tys. zł

  Liczba udziałów

  5

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 5 kwietnia 2013 r.

  1/2 z 5 udziałów o łącznej wysokości 50.000 zł

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 5 kwietnia 2013 r.

  1/4 z 5 udziałów o łącznej wysokości 50.000 zł

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 5 kwietnia 2013 r.

  1/4 z 5 udziałów o łącznej wysokości 50.000 zł

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2005