Nazwa pełna

"EKOLOGISTYKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000236344

NIP

9880234478

REGON

020086279

Adres siedziby

Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

16 czerwca 2005 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

29,6 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie łącznie dwóch członków zarządu, albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem lub pełnomocnikiem.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
 • Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Od 16 czerwca 2005 r.

  Wartość udziałów

  29,6 mln zł

  Liczba udziałów

  59133

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Prokurenci
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2011 r.

992,3 zł

2006 r.

1,2 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2005