Nazwa pełna

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KOSZALINIE

KRS

0000023583

NIP

6690504364

REGON

330557508

Adres siedziby

Gnieźnieńska 9, 75-736 Koszalin, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

24 lipca 2001 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

25,3 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Współdziałanie dwóch członków zarządu bądź jednego członka zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  25,3 mln zł

  Liczba udziałów

  25279

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 22 wpisy historyczne
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

2,1 mln zł

2020 r.

16,7 mln zł

2019 r.

12,2 mln zł

2018 r.

15,6 mln zł

2017 r.

9,6 mln zł

2016 r.

9,4 mln zł

2015 r.

6,3 mln zł

2014 r.

6,4 mln zł

2013 r.

3 mln zł

2007 r.

47,6 tys. zł

2006 r.

638 zł

2004 r.

824,8 zł

2004
2006
2007
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
824,8 zł 638 zł 47,6 tys. zł 3 mln zł 6,4 mln zł 6,3 mln zł 9,4 mln zł 9,6 mln zł 15,6 mln zł 12,2 mln zł 16,7 mln zł 2,1 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

4

31,1 mln zł

18,7 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 2020 SĄD REJONOWY W KOSZALINIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015