Poprzednio

FADESA POLNODR POLSKA

Nazwa pełna

FADESA POLNORD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000235595

NIP

5262857388

REGON

140135852

Adres siedziby

Aleje Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

6 czerwca 2005 r.

Kapitał zakładowy

12 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest zarząd działający w pełnym składzie lub dwóch członków zarządu działających łącznie, z których jeden i tylko jeden jest wiceprezesem zarządu.

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

27 września 2011 r.

RWA-13/2011

Ochrona zbiorowych interesów konsumentów

11 maja 2005 r.

DOK-44/2005

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
 • Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  6,1 mln zł

  Liczba udziałów

  122400

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 19 stycznia 2024 r.

  Wartość udziałów

  5,9 mln zł

  Liczba udziałów

  117600

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 27 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

150,8 tys. zł

2008 r.

21,8 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2005