Poprzednio

CAPITAL MANAGEMENT FUND

Sprawozdanie za rok 2019 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2018 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2017 zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 03.11.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • 15.10.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 11.07.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 06.07.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 12.07.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 12.07.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 07.08.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 31.12.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 23.12.2013

  Od 01. 01. 2012 do 31. 12. 2012

 • 27.08.2012

  01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 08.03.2012

  01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 08.03.2012

  01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 19.01.2011

  01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 19.01.2011

  01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 29.10.2008

  01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.

 • 29.10.2008

  23. 05. 2005 r. - 31. 12. 2005 r.

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • Od 01. 01. 2012 do 31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.

 • 23. 05. 2005 r. - 31. 12. 2005 r.

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • Od 01. 01. 2012 do 31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.

 • 23. 05. 2005 r. - 31. 12. 2005 r.

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • Od 01. 01. 2012 do 31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.

 • 23. 05. 2005 r. - 31. 12. 2005 r.

Emisje akcji
 • Nazwa serii

  A

  Liczba akcji w serii

  450000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  B

  Liczba akcji w serii

  50000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  SERIA C

  Liczba akcji w serii

  450000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  SERIA D

  Liczba akcji w serii

  50000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  E

  Liczba akcji w serii

  1000000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  F

  Liczba akcji w serii

  750000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  G

  Liczba akcji w serii

  1000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  SERIA H

  Liczba akcji w serii

  1265400

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Wartość udziałów objętych za aport
 • 1 265 400,00 ZŁ