Poprzednio

ROMET

Nazwa pełna

ROMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000234280

NIP

8722235254

REGON

180040712

Adres siedziby

32 C, Podgrodzie, 39-200 Dębica, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

31 maja 2005 r.

Kapitał zakładowy

72,5 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest każdy z członków zarządu spółki działający jednoosobowo.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Decyzje UOKiK

24 lutego 2017 r.

DNR-20/2017

Ogólne bezpieczeństwo produktów

30 czerwca 2009 r.

DNR-65/2009

Ogólne bezpieczeństwo produktów

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 31 maja 2005 r.

  Wartość udziałów

  65 mln zł

  Liczba udziałów

  1299325

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

4,4 mln zł

2020 r.

5 mln zł

2018 r.

5,6 tys. zł

2014 r.

80,2 tys. zł

2012 r.

21,4 tys. zł

2011 r.

1,3 tys. zł

2010 r.

452,1 tys. zł

2008 r.

7,4 tys. zł

2007 r.

7,1 tys. zł

2005 r.

116,3 tys. zł

2005
2007
2008
2010
2011
2012
2014
2018
2020
2022
116,3 tys. zł 7,1 tys. zł 7,4 tys. zł 452,1 tys. zł 1,3 tys. zł 21,4 tys. zł 80,2 tys. zł 5,6 tys. zł 5 mln zł 4,4 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

30.06.2014