Poprzednio

WOODWARD GOVERNOR POLAND

Sprawozdanie za okres 1 października 2019 r. — 30 września 2020 r.

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty sprzedanych produktów towarów i materiałów

Koszty sprzedaży

Koszty ogólnego zarządu

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Sprawozdanie za okres 1 października 2018 r. — 30 września 2019 r. zobacz »
Sprawozdanie za okres 1 października 2017 r. — 30 września 2018 r. zobacz »
Sprawozdanie za okres 1 października 2016 r. — 30 września 2017 r. zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 02.04.2021

  Od 01. 10. 2019 do 30. 09. 2020

 • 09.04.2020

  Od 01. 10. 2018 do 30. 09. 2019

 • 11.04.2019

  Od 01. 10. 2017 do 30. 09. 2018

 • 16.04.2018

  Od 01. 10. 2016 do 30. 09. 2017

 • 30.03.2017

  Od 01. 10. 2015 do 30. 09. 2016

 • 25.03.2016

  Od 01. 10. 2014 do 30. 09. 2015

 • 09.03.2015

  Od 01. 10. 2013 do 30. 09. 2014

 • 18.03.2014

  Od 01. 10. 2012 do 30. 09. 2013

 • 29.03.2013

  01. 10. 2011-30. 09. 2012

 • 06.04.2012

  01. 10. 2010-30. 09. 2011

 • 09.03.2011

  01. 10. 2009 - 30. 09. 2010

 • 22.03.2010

  01. 10. 2008 r. -30 09. 2009 r.

 • 29.06.2009

  01. 01. 2006-30. 09. 2007

 • 20.07.2009

  01. 10. 2007-30. 09. 2008

 • 25.07.2006

  01. 04. 2005 do 31. 12. 2005

 • Od 01. 10. 2019 do 30. 09. 2020

 • Od 01. 10. 2018 do 30. 09. 2019

 • Od 01. 10. 2017 do 30. 09. 2018

 • Od 01. 10. 2016 do 30. 09. 2017

 • Od 01. 10. 2015 do 30. 09. 2016

 • Od 01. 10. 2014 do 30. 09. 2015

 • Od 01. 10. 2013 do 30. 09. 2014

 • Od 01. 10. 2012 do 30. 09. 2013

 • 01. 10. 2011-30. 09. 2012

 • 01. 10. 2010-30. 09. 2011

 • 01. 10. 2009 - 30. 09. 2010

 • 01. 10. 2008 r. -30 09. 2009 r.

 • Od 01. 10. 2019 do 30. 09. 2020

 • Od 01. 10. 2018 do 30. 09. 2019

 • Od 01. 10. 2017 do 30. 09. 2018

 • Od 01. 10. 2016 do 30. 09. 2017

 • Od 01. 10. 2015 do 30. 09. 2016

 • Od 01. 10. 2014 do 30. 09. 2015

 • Od 01. 10. 2013 do 30. 09. 2014

 • Od 01. 10. 2012 do 30. 09. 2013

 • 01. 10. 2011-30. 09. 2012

 • 01. 10. 2010-30. 09. 2011

 • 01. 10. 2009 - 30. 09. 2010

 • 01. 10. 2008 r. -30 09. 2009 r.

 • 01. 01. 2006-30. 09. 2007

 • 01. 10. 2007-30. 09. 2008

 • 01. 04. 2005 do 31. 12. 2005

 • Od 01. 10. 2019 do 30. 09. 2020

 • Od 01. 10. 2018 do 30. 09. 2019

 • Od 01. 10. 2017 do 30. 09. 2018

 • Od 01. 10. 2016 do 30. 09. 2017

 • Od 01. 10. 2015 do 30. 09. 2016

 • Od 01. 10. 2014 do 30. 09. 2015

 • Od 01. 10. 2013 do 30. 09. 2014

 • Od 01. 10. 2012 do 30. 09. 2013

 • 01. 10. 2011-30. 09. 2012

 • 01. 10. 2010-30. 09. 2011

 • 01. 10. 2009 - 30. 09. 2010

 • 01. 10. 2008 r. -30 09. 2009 r.

 • 01. 04. 2005 do 31. 12. 2005