Poprzednio

WOODWARD GOVERNOR POLAND

Nazwa pełna

WOODWARD POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000233878

NIP

6751330882

REGON

300051301

Adres siedziby

Skarbowa 32, 32-005 Niepołomice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

6 maja 2005 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

10 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd składa się z jednego członka, członek ten jest upoważniony do samodzielnego reprezentowania spółki. Jeżeli zarząd składa się z więcej niż jednej osoby, do reprezentowania spółki uprawniony jest prezes zarządu samodzielnie lub dwóch członków zarządu działających łącznie.

Sprawozdanie za okres 1 października 2019 r. — 30 września 2020 r.

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty sprzedanych produktów towarów i materiałów

Koszty sprzedaży

Koszty ogólnego zarządu

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
 • OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE ZGODNIE Z ART 2 UST. 2 PKT 1 LIT A TIRET 5 USTAWY

  Obywatelstwo

  🇵🇱

  Rezydencja

  🇵🇱

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  10 mln zł

  Liczba udziałów

  200000

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

5,6 mln zł

2019 r.

6,3 mln zł

2018 r.

4,3 mln zł

2017 r.

6,6 mln zł

2015 r.

5,2 mln zł

2014 r.

2,6 mln zł

2013 r.

3 mln zł

2012 r.

3 mln zł

2011 r.

1,3 tys. zł

2010 r.

4,2 mln zł

2009 r.

13,4 tys. zł

2006 r.

2 tys. zł

2006
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2017
2018
2019
2020
2 tys. zł 13,4 tys. zł 4,2 mln zł 1,3 tys. zł 3 mln zł 3 mln zł 2,6 mln zł 5,2 mln zł 6,6 mln zł 4,3 mln zł 6,3 mln zł 5,6 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

30.09.2008