Nazwa pełna

KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000023302

NIP

6920000013

REGON

390021764

Adres siedziby

Marii Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

29 czerwca 2001 r.

Kapitał zakładowy

2 mld zł

Kapitał wpłacony

2 mld zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. 2. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest jeden członek zarządu.

Zobacz jeszcze 59 wpisów historycznych
Spółka Skarbu Państwa

Podmiot wykonujący prawa z akcji

Minister Aktywów Państwowych

Udział Skarbu Państwa

31,79 %

Spółka o istotnym znaczeniu dla gospodarki

Spółka notowana na GPW

Skrót:

KGH

Liczba wyemitowanych akcji:

200 mln

Wartość rynkowa:

24,2 mld zł

Decyzje UOKiK

7 października 2014 r.

DKK-131/2014

Kontrola koncentracji

18 stycznia 2011 r.

DKK-3/2011

Kontrola koncentracji

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 86 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

141,4 mln zł

2022 r.

65,6 mln zł

2021 r.

55,2 mln zł

2020 r.

12,9 mln zł

2019 r.

9,6 mln zł

2018 r.

21,5 mln zł

2017 r.

21,2 mln zł

2016 r.

15 mln zł

2012 r.

102,3 tys. zł

2011 r.

803,6 tys. zł

2010 r.

47,3 mln zł

2008 r.

1 mln zł

2007 r.

38,8 tys. zł

2006 r.

213,3 tys. zł

2005 r.

49,2 tys. zł

2004 r.

901 tys. zł

2004
2005
2006
2007
2008
2010
2011
2012
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
901 tys. zł 49,2 tys. zł 213,3 tys. zł 38,8 tys. zł 1 mln zł 47,3 mln zł 803,6 tys. zł 102,3 tys. zł 15 mln zł 21,2 mln zł 21,5 mln zł 9,6 mln zł 12,9 mln zł 55,2 mln zł 65,6 mln zł 141,4 mln zł
Inne dane

Adres www

KGHM.COM

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 621 SĄD REJONOWY W LEGNICY WYDZIAŁ V GOSPODARCZY

Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń

MONITOR POLSKI B

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014