Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 5, obowiązujące od 16 lutego 2018 r.

Nazwa pełna

BIAŁOSTOCKIE TOWARZYSTWO FOTOGRAFICZNE

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000232664

NIP

5422923072

REGON

000807955

Data rejestracji

19 kwietnia 2005 r.

Adres siedziby

Generała Józefa Hallera 40 / 22, 15-814 Białystok, Polska

Cel działania

1. Rozwijanie wśród swoich członków umiejętności, wiedzy i sztuki fotograficznej oraz popularyzację fotografii we wszystkich jej dziedzinach, 2. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie i popularyzowanie Polskich dokonań w zakresie sztuki fotograficznej, 3. Pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez realizowanie hasła "Fotografia drogą do godnego życia", 4. Wspomaganie poprzez fotografię rozwoju przedsiębiorczości, 5. Wspomaganie poprzez fotografię rozwoju lokalnych społeczności i demokracji, 6. Szerzenie oświaty w zakresie fotografii i wychowywanie poprzez fotografię, 7. Prowadzenie działalności edukacyjnej: w zakresie przyrody, krajoznawstwa, etnografii, historii poprzez popularyzację stosownych działów fotografii, 8. Ochrona dóbr kultury, sztuki i tradycji zwłaszcza w dziedzinie fotografii, 9. Prowadzenie resocjalizacji i aktywacji zawodowej osób pozostających bez pracy poprzez fotografię.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania towarzystwa na zewnątrz uprawniony jest wyłącznie prezes zarządu lub w razie jego nieobecności - wyznaczony przez niego członek zarządu. Prezes zarządu, wiceprezes zarządu oraz skarbnik i sekretarz mają prawo składania podpisów na dokumentach księgowych oraz złożenia w związku z tym odnośnych dokumentów w banku.

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 4 SĄD OKRĘGOWY W BIAŁYMSTOKU I WYDZIAŁ CYWILNY