Nazwa pełna

BIAŁOSTOCKIE TOWARZYSTWO FOTOGRAFICZNE

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000232664

NIP

5422923072

REGON

000807955

Data rejestracji

19 kwietnia 2005 r.

Adres siedziby

Generała Józefa Hallera 40 / 22, 15-814 Białystok, Polska

Cel działania

1. Rozwijanie wśród swoich członków umiejętności, wiedzy i sztuki fotograficznej oraz popularyzację fotografii we wszystkich jej dziedzinach, 2. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie i popularyzowanie Polskich dokonań w zakresie sztuki fotograficznej, 3. Pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez realizowanie hasła "Fotografia drogą do godnego życia", 4. Wspomaganie poprzez fotografię rozwoju przedsiębiorczości, 5. Wspomaganie poprzez fotografię rozwoju lokalnych społeczności i demokracji, 6. Szerzenie oświaty w zakresie fotografii i wychowywanie poprzez fotografię, 7. Prowadzenie działalności edukacyjnej: w zakresie przyrody, krajoznawstwa, etnografii, historii poprzez popularyzację stosownych działów fotografii, 8. Ochrona dóbr kultury, sztuki i tradycji zwłaszcza w dziedzinie fotografii, 9. Prowadzenie resocjalizacji i aktywacji zawodowej osób pozostających bez pracy poprzez fotografię.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania towarzystwa na zewnątrz uprawniony jest wyłącznie prezes zarządu lub w razie jego nieobecności - wyznaczony przez niego członek zarządu. Prezes zarządu, wiceprezes zarządu oraz skarbnik i sekretarz mają prawo składania podpisów na dokumentach księgowych oraz złożenia w związku z tym odnośnych dokumentów w banku.

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 4 SĄD OKRĘGOWY W BIAŁYMSTOKU I WYDZIAŁ CYWILNY