Dane aktualne

Nazwa pełna

BIAŁOSTOCKIE TOWARZYSTWO FOTOGRAFICZNE

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

19 kwietnia 2005 r.

KRS

0000232664

NIP

5422923072

REGON

000807955

Adres siedziby

Generała Józefa Hallera 40 / 22, 15-814 Białystok, Polska

Cel działania

1. Rozwijanie wśród swoich członków umiejętności, wiedzy I sztuki fotograficznej oraz popularyzację fotografii we wszystkich jej dziedzinach, 2. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie I popularyzowanie polskich dokonań w zakresie sztuki fotograficznej, 3. Pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez realizowanie hasła "Fotografia drogą do godnego życia", 4. Wspomaganie poprzez fotografię rozwoju przedsiębiorczości, 5. Wspomaganie poprzez fotografię rozwoju lokalnych społeczności I demokracji, 6. Szerzenie oświaty w zakresie fotografii I wychowywanie poprzez fotografię, 7. Prowadzenie działalności edukacyjnej: w zakresie przyrody, krajoznawstwa, etnografii, historii poprzez popularyzację stosownych działów fotografii, 8. Ochrona dóbr kultury, sztuki I tradycji zwłaszcza w dziedzinie fotografii, 9. Prowadzenie resocjalizacji I aktywacji zawodowej osób pozostających bez pracy poprzez fotografię.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania towarzystwa na zewnątrz uprawniony jest wyłącznie prezes zarządu lub w razie jego nieobecności - wyznaczony przez niego członek zarządu. Prezes zarządu, wiceprezes zarządu oraz skarbnik I sekretarz mają prawo składania podpisów na dokumentach księgowych oraz złożenia w związku z tym odnośnych dokumentów w banku.

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 4 SĄD OKRĘGOWY W BIAŁYMSTOKU I WYDZIAŁ CYWILNY

Ta organizacja ma jeszcze 15 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »