Sprawozdanie za rok 2020 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2019 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2018 zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 02.06.2022

  Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • 14.07.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • 05.10.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 27.05.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 28.05.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 10.07.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 13.06.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 02.06.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 30.04.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 29.04.2013

  01. 01. 2012-31. 12. 2012

 • 27.04.2012

  01. 01. 2011-31. 12. 2011

 • 27.04.2011

  01. 01. 2010 - 31. 12. 2010 r.

 • 11.05.2010

  01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 30.04.2009

  01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • 19.05.2008

  2007 r.

 • 17.05.2007

  01. 01. 2006-31. 12. 2006 rok

 • 09.03.2007

  02. 06. 2005 roku - 31. 12. 2005 roku

 • 02.12.2005

  01. 01. 2005 r. - 01. 06. 2005 r.

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012-31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011-31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010 r.

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • 2007 r.

 • 01. 01. 2006-31. 12. 2006 rok

 • 02. 06. 2005 roku - 31. 12. 2005 roku

 • 01. 01. 2005 r. - 01. 06. 2005 r.

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012-31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011-31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010 r.

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • 2007 r.

 • 01. 01. 2006-31. 12. 2006 rok

 • 02. 06. 2005 roku - 31. 12. 2005 roku

 • 01. 01. 2005 r. - 01. 06. 2005 r.

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012-31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011-31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010 r.

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • 2007 r.

 • 01. 01. 2006-31. 12. 2006 rok

 • 02. 06. 2005 roku - 31. 12. 2005 roku

 • 01. 01. 2005 r. - 01. 06. 2005 r.

Emisje akcji
 • Nazwa serii

  SERIA A

  Liczba akcji w serii

  24178000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE IMIENNE O NUMERACH OD NR A 000000001 DO NR A 024178000 UPRZYWILEJOWANE OSOBIŚCIE TYLKO DLA GMINY MIASTA TARNOWA; UPRZYWILEJOWANIE POLEGA NA PRZYZNANIU DWÓCH GŁOSÓW NA JEDNĄ AKCJĘ

 • Nazwa serii

  SERIA B

  Liczba akcji w serii

  1643000

  Uprzywilejowanie

  395000 AKCJI IMIENNYCH O NUMERACH OD NR B 000000001 DO NR B 000395000 UPRZYWILEJOWANYCH OSOBIŚCIE TYLKO DLA WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE; UPRZYWILEJOWANIE POLEGA NA PRZYZNANIU DWÓCH GŁOSÓW NA JEDNĄ AKCJĘ

 • Nazwa serii

  SERIA E

  Liczba akcji w serii

  630500

  Uprzywilejowanie

  630.500 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU W TEN SPOSÓB, ŻE NA JEDNĄ AKCJĘ PRZYPADAJĄ DWA GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY

 • Nazwa serii

  SERIA F

  Liczba akcji w serii

  442000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  G

  Liczba akcji w serii

  873102

  Uprzywilejowanie

  873 102 AKCJE IMIENNE UPRZYWILEJOWANE CO DO GŁOSU, W TEN SPOSÓB, ŻE NA JEDNĄ AKCJĘ PRZYPADAJĄ DWA GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU

Wartość udziałów objętych za aport
 • 442 000,00 ZŁ

 • 630 500,00 ZŁ

 • 25 821 000,00 ZŁ