Nazwa pełna

"MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000232646

NIP

8731001679

REGON

850310047

Adres siedziby

Sienna 4, 33-100 Tarnów, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

2 czerwca 2005 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

29,5 mln zł

Kapitał wpłacony

29,5 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosbowego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważniony jest prezes zarządu samodzielnie lub dwóch prokurentów łącznie, a w przypadku zarządu wieloosobowego wymagane jest współdziałanie dwóch członów zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
  • PREZYDENT MIASTA TARNOWA REPREZENTUJĄCY GMINĘ MIASTA TARNOWA BĘDĄCĄ AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI POSIADAJĄCĄ 25.681.602 IMIENNYCH AKCJI CO STANOWI 92,49% UDZIAŁ W KAPITALE; AKCJE UPRZYWILEJOWANE CO DO GŁOSU 2:1; OGÓŁEM GMT POSIADA 95,39% GŁOSÓW

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 32 wpisy historyczne
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

45,6 tys. zł

2021 r.

701,2 tys. zł

2020 r.

1,3 mln zł

2019 r.

1,9 tys. zł

2018 r.

12,9 tys. zł

2017 r.

25,7 tys. zł

2016 r.

43,6 tys. zł

2015 r.

5,1 mln zł

2014 r.

6,8 mln zł

2011 r.

17,1 mln zł

2010 r.

136,5 zł

2009 r.

500 tys. zł

2004 r.

157,9 tys. zł

2004
2009
2010
2011
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
157,9 tys. zł 500 tys. zł 136,5 zł 17,1 mln zł 6,8 mln zł 5,1 mln zł 43,6 tys. zł 25,7 tys. zł 12,9 tys. zł 1,9 tys. zł 1,3 mln zł 701,2 tys. zł 45,6 tys. zł
Inne dane

Adres www

WWW.MPEC.TARNOW.PL

Adres e-mail

MPEC@MPEC.TARNOW.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2005