Nazwa pełna

WHIRLPOOL COMPANY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000023258

NIP

5260203837

REGON

012621980

Adres siedziby

Dąbrowskiego 216, 93-231 Łódź, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

26 czerwca 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

540,9 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki w sądzie i poza sądem oraz do do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest jeden członek zarządu.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  540,9 mln zł

  Liczba udziałów

  1081753

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

75,9 tys. zł

2022 r.

88,9 mln zł

2021 r.

87,1 mln zł

2020 r.

42,1 mln zł

2019 r.

353,6 tys. zł

2014 r.

53 mln zł

2013 r.

6,2 mln zł

2011 r.

8,2 mln zł

2010 r.

899,4 tys. zł

2009 r.

7,2 mln zł

2008 r.

7,2 mln zł

2007 r.

19,6 mln zł

2006 r.

2,6 mln zł

2005 r.

5 mln zł

2004 r.

8,5 mln zł

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2013
2014
2019
2020
2021
2022
2023
8,5 mln zł 5 mln zł 2,6 mln zł 19,6 mln zł 7,2 mln zł 7,2 mln zł 899,4 tys. zł 8,2 mln zł 6,2 mln zł 53 mln zł 353,6 tys. zł 42,1 mln zł 87,1 mln zł 88,9 mln zł 75,9 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 7486 SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001