Poprzednio

SWL POLSKA

Nazwa pełna

GPEC EKSPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000232570

NIP

5842552777

REGON

220053730

Adres siedziby

Biała 1B, 80-435 Gdańsk, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

19 kwietnia 2005 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

6,6 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku powołania zarządu wieloosobowego spółkę reprezentują dwaj członkowie zarządu łącznie lub członek zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku powołania prezesa zarządu, prezes zarządu ma prawo do samodzielnej reprezentacji spółki.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
  • REPREZENTANT KOMUNALNEJ OSOBY PRAWNEJ (GMINY MIASTA GDAŃSKA) BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 17,14% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O. (GDAŃSKIM PRZEDSIĘBIORSTWIE ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.) POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁKI (GPEC EKSPERT SP. Z O.O.)

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

2,2 tys. zł

2021 r.

761,8 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2005