Nazwa pełna

RUSIŃ-SKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000231704

NIP

7361621448

REGON

120020596

Adres siedziby

Rusiński Wierch 70, 34-530 Bukowina Tatrzańska, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

4 kwietnia 2005 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

11,4 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Członek zarządu posiada prawa do jej reprezentowania we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych spółki, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem oświadczenia składane spółce oraz doręczenia pism spółce mogą być dokonywane wobec jednego członka zarządu lub prokurenta.

Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

823,1 tys. zł

2020 r.

852,8 tys. zł

2013 r.

5 mln zł

2012 r.

1,1 tys. zł

2010 r.

3,3 tys. zł

2010
2012
2013
2020
2021
3,3 tys. zł 1,1 tys. zł 5 mln zł 852,8 tys. zł 823,1 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.05.2012