Nazwa pełna

RUSIŃ-SKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000231704

NIP

7361621448

REGON

120020596

Adres siedziby

Rusiński Wierch 70, 34-530 Bukowina Tatrzańska, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

4 kwietnia 2005 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

11,4 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Członek zarządu posiada prawa do jej reprezentowania we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych spółki, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem oświadczenia składane spółce oraz doręczenia pism spółce mogą być dokonywane wobec jednego członka zarządu lub prokurenta.

  • Od 13 stycznia 2021 r.

    Od 13 stycznia 2021 r.

    CZŁONEK ZARZĄDU

  • Od 24 lutego 2021 r.

    Od 24 lutego 2021 r.

    CZŁONEK ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 24 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 18 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 22 wpisy historyczne
Prokurenci
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

234,1 tys. zł

2021 r.

823,1 tys. zł

2020 r.

849,2 tys. zł

2013 r.

5 mln zł

2012 r.

1,1 tys. zł

2010 r.

3,3 tys. zł

2010
2012
2013
2020
2021
2022
3,3 tys. zł 1,1 tys. zł 5 mln zł 849,2 tys. zł 823,1 tys. zł 234,1 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.05.2012