Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 2, obowiązujące od 20 września 2006 r.

Nazwa pełna

WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZĄDCÓW I ADMINISTRATORÓW NIERUCHOMOŚCI

KRS

0000231601

REGON

300265373

Adres siedziby

Jeleniogórska 7 / 31, 60-179 Poznań, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

11 kwietnia 2005 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Stowarzyszenie reprezentuje prezes albo upoważniony przez niego członek zarządu. Dla ważności oświadczeń woli w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych wymagane są podpisy przewodniczącego i jednego z członków zarządu.

Cel działania

1. Dbanie o właściwy poziom kwalifikacji i etyki zawodowej zarządców i administratorów nieruchomości 2. Ochrona zasad uczciwej konkurencji na rynku zarządzania nieruchomościami 3. Obrona interesów zawodowych zarządców i administratorów nieruchomości 4. Kształtowanie pozytywnego wizerunku zarządcy nieruchomości w społeczeństwie.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski