Poprzednio

LYRA

Nazwa pełna

MAN TRUCKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000231087

NIP

5262851977

REGON

140101161

Adres siedziby

Dr Rudolfa Diesla 1, 32-005 Niepołomice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

24 marca 2005 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

100 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, do reprezentowania spółki uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie lub jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
 • Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  100 mln zł

  Liczba udziałów

  200000

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
 • Od 22 grudnia 2014 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB Z INNYM PROKURENTEM

 • Od 27 maja 2020 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB Z INNYM PROKURENTEM

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

10,7 mln zł

2018 r.

10,5 mln zł

2017 r.

1,6 mln zł

2011 r.

2,7 tys. zł

2010 r.

956,9 tys. zł

2009 r.

6,1 mln zł

2008 r.

3,1 mln zł

2007 r.

379,4 tys. zł

2006 r.

52,9 mln zł

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2017
2018
2021
52,9 mln zł 379,4 tys. zł 3,1 mln zł 6,1 mln zł 956,9 tys. zł 2,7 tys. zł 1,6 mln zł 10,5 mln zł 10,7 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2003