Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 22, obowiązujące od 3 czerwca 2019 r.

Nazwa pełna

ROZTOCZAŃSKI ZWIĄZEK PSZCZELARZY W TOMASZOWIE LUBELSKIM

Forma prawna

ROLNICZE ZRZESZENIE BRANŻOWE

KRS

0000230781

NIP

9210002607

REGON

001302192

Data rejestracji

24 marca 2005 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Lwowska 50, 22-600 Tomaszów Lubelski, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

Przedmiot pozostałej działalności
  • G, ---, ---, obrót a) produktami pszczelimi takimi jak miód, wosk, pyłek kwiatowy, propolis, mleczko pszczele; B) innymi związanymi z produkcją pasieczną; C) prowadzenie skupu produktów pszczelich na rynek krajowy i zagraniczny; D) prowadzenie własnych sklepów lub stoisk u innych właścicieli; E) prowadzenie konfekcjonowania produktów pszczelich w swoich zakładach.

  • Usługi na rzecz członków w zakresie organizowania poradnictwa i prowadzenia zwalczania chorób pszczelich.

  • G, ---, ---, zaopatrzenie a) w cukier, węze pszczelą, sprzęt pszczelarski, leki; B) w zakresie rozprowadzania innych środkow do produkcji pszczelarskiej; C) sprzedaż wydawnictw poświęconych tematyce pszczelarskiej i artykułów reklamowych.

  • Inna działalność mająca na celu rozwój pszczelarstwa i produkcji pasiecznej.

  • Działalność socjalna, której przedmiotem jest organizacja szkoleń i wypoczynku dla członków związku.

  • Prowadzenie laboratorium badającego jakość produktów pszczelich

Dyrekcja Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych pod pieczęcią związku w ramach upoważnienia zarządu podpisują dyrektor i główny księgowy

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR KÓŁEK ROLNICZYCH, ROLNICZYCH ZRZESZEŃ BRANŻOWYCH, ZWIĄZKÓW ROLNIKÓW, KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH ORAZ ZWIĄZKÓW ROLNICZYCH ZRZESZEŃ BRANŻOWYCH RKR B 4 SĄD REJONOWY W ZAMOŚCIU V WYDZIAŁ GOSPODARCZY